FIATAL PÁLYAKEZDŐK
fő elhelyezkedési szempontok kulturális területen

LEGFŐBB EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE

A kutatási beszámoló az utánpótlás menedzsment legfőbb kérdéseinek megválaszolásában nyújt támaszt kulturális szervezeteknek, elsősorban múzeumoknak, a 2021. május 12. és június 10. között elérhető kérdőívünkre érkezett összesen 92 válaszon keresztül.

2021.

készítette: Csordás Izabella, coach, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, MúzeumOD
közreműködött: Petróczi Anna, a kutatás idején közösségszervező BA-t szerzett pályakezdő

A TÉMA JELENTŐSÉGE

Míg a múzeumi munkaerő átrendeződéséhez 2020-ban a jogszabályváltozás adott hátteret a közalkalmazotti jogviszonyból a munkaviszonyra való áttéréssel, addig 2021-ben több, elsősorban a Múzeumok Ma 2020 kutatási eredményeiről beszámoló szakmai publikáció is rávilágított arra a tényre, hogy a múzeumi utánpótlás kérdése komoly fejtörést okoz és számos kérdést felvet. Többek között a „Hogyan kötelezzük el a fiatal pályakezdőket? És hogyan tartsuk meg őket hosszú távon?” kérdések foglalkoztatják a szakma elöregedésétől tartó múzeumvezetőket, vezető beosztású munkatársakat. „A múzeumi szakma utánpótlásának, fenntartásának kérdését a ... kilépési arányok sürgetővé teszik. ... a versenypiachoz képest aggasztó bérszínvonal mellett több olyan kétely, fenntartás is megfogalmazódik, ami valójában a múzeumi emberi erőforrás szervezettségét, motiválhatóságát rendszerszintű problémává emeli. Egy múzeumigazgató így fogalmaz: „Meg kéne változtatni az egész attitűdjét és működési modelljét a múzeumnak, mert a fiatal kollégákat, akiket odahívunk, abban a rendszerben szocializálunk, amiből ki akarunk szabadulni, ennek így semmi értelme.” (1)

Csordás Izabella és Petróczi Anna a MúzeumOD publikációinak, blogposztjainak, jövőbeli témáknak az átgondolása érdekében több alkalommal egyeztetett 2021 tavaszán, amikor is arra a következtetésre jutott, hogy nagyon nehéz úgy beszélni a hazai múzeumi utánpótlás kérdéséről, hogy nincsenek adataink közvetlenül a frissen végzősöktől. Ezért egy kérdőívet állítottunk össze azzal kapcsolatban, hogy a fiatal pályakezdők számára mennyire vonzó kulturális területen, kifejezetten múzeumban elhelyezkedni 2021-ben, és mik a fő szempontjaik. A kérdőívet a kulturális szféra szempontjából jelentős szakokra (összesen 43 e-mail címre) eljuttattuk, és számos intézményből támogatást kaptunk a diákok elérésében.

2021. május 14. és június 10. között összesen 92 fiatal töltötte ki a kérdőívet, és összesen 21 fiatal, vagy tanszéki koordinátor iratkozott fel (az anonimitás érdekében külön kérdőíven), hogy a jelen elemzést kézhez kapja.

[1] Csordás Izabella: HR kérdések a múzeumi szakmában – Fluktuáció és a fiatalok pályán tartása, Múzeumok Ma 2020 kutatás, megjelenés ideje: 2021. 03. 17., utolsó letöltés ideje: 2021. 06. 26., https://magyarmuzeumok.hu/cikk/hr-kerdesek-a-muzeumi-szakmaban-i-fluktuacio-es-a-fiatalok-palyan-tartasa

MEGLÁTÁSAINK

A teljes kutatási beszámoló tartalmazza meglátásainkat és javaslatainkat az alábbi témákban:

A kérdőív és az elemzés reményeink szerint tudatosítja azt a folyamatot, ami zajlik: a munkaerő vándorlása a múzeumi szférában is élénkül, és igenis van jelentősége annak, hogy egy szervezet képes-e a HR szempontokat figyelembe venni, azok szerint működni, és az új munkaerőt következetesen szocializálni.

Időközben létrejött a MúzeumOD Facebook oldal csoportja, a Kulturális állások és álláskeresők csoportja, mely 2024. márciusában közel 12.000 taggal rendelkezik.

MúzeumOD - A KULTURÁLIS SZERVEZETEK LEHETŐSÉGEINEK KIBONTAKOZTATÁSÁÉRT

KAPCSOLAT - info@muzeumod.hu - 06 20 481 61 81