MÚZEUMI KILÉPŐ

LEGFŐBB EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE

a 2020.11.02. és 2021.01.11. közötti időszakban felvett 83 anonim, múzeumi EXIT interjú elemzése

2021.

készítette: Csordás Izabella

MI A MÚZEUMI KILÉPŐ?

A Múzeumi Kilépő egy anonim, bárki által hozzáférhető és 2021. november 2-től kitölthető kérdőív. Célcsoportja a múzeumi állásból felmondó munkatársak. A Múzeumi Kilépő célja, hogy betöltse az EXIT interjú szerepét, amit a versenyszférában számos szervezet arra használ, hogy a távozó munkatársak tapasztalataihoz hozzájusson, és amennyiben releváns, alkalmazza azt a munkaerő-megtartás növelése érdekében.

A Múzeumi Kilépő ötlete a 2020-as múzeumi jogviszonyváltást kimondó törvény[1] megjelenését követően született Bayer Árpádban (Open History), majd közös projektként dolgoztunk rajta: a kapott válaszokat az Open History blogján tettük közzé (https://openhistory.hu/blog/) 2020 novembere és 2021 januárja között, közöltünk az egyes válaszokra vonatkozóan szervezetfejlesztési reflexiókat a MúzeumOD blogon (https://muzeumod.blogspot.com/), majd 2021 januárjában és februárjában dolgoztunk az elemzés elkészítésével, amelynek az összegzése az alábbiakban olvasható. A teljes elemzést a MúzeumOD hírlevélre történő feliratkozást követően lehet elérni.

[1] 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000032.tv, utolsó letöltés: 2021. február 4.

LEGFŐBB EREDMÉNYEK

A Múzeumi Kilépőt a 2020. november 2. és 2021. január 11. közötti időszakban összesen 83 fő töltötte ki, közülük 54%-a azután mondott fel, hogy napirendre került a múzeumi munkatársakat érintő jogviszonyváltás. A felmérés nem reprezentatív, és nem áll rendelkezésre olyan adat, amelyből meg tudnánk mondani, hogy a jogviszonyváltás kapcsán, vagy az elmúlt években a múzeumokból kilépett munkatársak hány %-át fedi le a 83 fő válaszadó.

A Múzeumi Kilépő egyik célja: a múzeumi felmondások és különös tekintettel a jogviszonyváltás idején történ felmondások kapcsán tisztánlátást szeretnénk teremteni a felmondók megszólaltatásán keresztül.

Lássuk, hogy a beérkezett 83 válasz alapján mik a fő megállapítások!

 • A kitöltők megoszlása jelentősen szór kor, intézményméret, pozíció-terület és aktív évek szempontjából. A tipikus kitöltő 1980 körül született, azaz körülbelül 40 éves, kicsivel több mint három évvel ezelőtt mondott fel egy 150 főnél nagyobb múzeumban, tudományos pozíciójából 10 év munkaviszony után. Összesen 17 év munkatapasztalattal rendelkezik.

 • A felmondás fő okaként 17 kategóriát definiáltunk. Ugyanakkor a kérdőív kitöltőinek körében markánsan 3 fő kilépési ok körvonalazódik: a vezetői működés (43%), a bérszínvonal (37%) és a szervezeti kultúra (31%). Elgondolkodtató, hogy a 83 főből összesen 3 fő említ meg olyan pozitív motivációt a kilépése kapcsán, amely őt „kivonzza” múzeumi állásából és nem „eltaszítja” innen.

 • A döntéshozatal időtartamával kapcsolatosan a kapott válaszok alapján úgy tűnik, hogy átlagosan kicsivel kevesebb mint 6 hónapig mérlegelték a kilépők a felmondásukat. Azok körében, akiknél a kilépési okok között szerepel a fizetés, kicsivel hosszabb ideig tart (átlagosan 6 hónapig) a döntéshozatal, ugyanakkor azok esetében, akik a vezetőt említik a kilépési okok között, átlagosan 1 hónappal lerövidül a döntéshozatal (kevesebb mint 5 hónapra).

 • A jogviszonyváltás hatása kapcsán elmondható, hogy 83 kitöltőből 45 főt érint a felvetés: ennyien mondtak fel 6-7 hónapon belül. Közülük 17 fő döntéséten (36%) egyértelmű NEM befolyásolta a jogviszonyváltás. 10 fő esetében (21%) utolsó cseppként mozdította elő a döntéshozatalt, 20 fő esetében (43%) egyértelműen elősegítette a felmondást a jogviszonyváltás. A vizsgált minta alapján tehát elmondható, hogy az említett időszakban felmondók közel 2/3-da esetében kimutatható, hogy a jogviszonyváltás elősegítette a felmondását, míg a teljes minta esetén ez csupán valamivel több mint 1/3 lenne. Azaz a jogviszonyváltás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a múzeumi munkaerőpiac „megmozduljon” és átrendeződjön.

 • A vezetőnek szóló üzenetek, javaslatok öt fő kategóriába sorolhatóak be: A, gyarapítsa vezetői tudását, ismereteit (7 említés), B, fejlessze vezetői készségeit (52 említés), C, fejlessze vezetői hozzáállását, szemléletét (57 említés), D, Nincs válasz vagy nincs jobbító ötlete, mert elégedett (12 említés), E, „mondjon le” - 8, erős indulatra utaló válasz érkezik.

 • A belépési és a kilépési ún. maradék motiváció vizsgálatakor kidomborodik, hogy míg belépéskor a múzeum varázslatos világa, a munka izgalmassága különösen vonzó, távozáskor veszteségként jelenik meg a közeg, a munka és a csapat.

 • A múzeumi pályakezdők számára egy 9 pontos javaslatlista is összeállt a válaszadók 71%-ától kapott előremutató gondolatok kapcsán.

 • 12 szöveghelyen kerül elő a közalkalmazottiság és a múzeumi rendszer, a múzeumi szféra. Felmerül az a feltételezés a válaszok alapján, hogy a közalkalmazotti léttel való telítődés élménye összekapcsolódik a múzeumi lassú, elavult, feszültségekkel terhelt működési rendszerrel. Ezt erősíti meg a kilépés fő okai között harmadikként kialakult kategória: a szervezeti kultúra.

NYITOTT KÉRDÉSEK

A Múzeumi Kilépő másik célja a szakmai diskurzus beindítása, valamint a szervezeteken belül a munkatársakkal a hatékonyságról, a hiányosságokról folytatandó konstruktív párbeszéd felütése. Úgy tűnik ugyanis, hogy van mire építeni:

 • kétségtelenül vannak az egyes szervezetek hatókörén álló tényezők, mint a jogszabályi környezet, a bértömeg és a finanszírozási háttér, ugyanakkor néhány válaszból ezzel kapcsolatban elvárásként jelenik meg a felsővezetés lobbi tevékenysége. Vajon hogyan értékeli a szervezet azt, hogy mire van ráhatása?

 • a válaszok érzelmi fűtöttségéből, a nyílt fogalmazásból két megállapítást tehetünk: a megélt tapasztalás érzelmi energiával bír, ami destruktívan is visszahathat a munkahelyi hatékonyságra. Ugyanakkor a válaszok nyíltsága, a számos megfogalmazott javaslat reménykeltő: érdemes a munkatársi tapasztalások feldolgozására időt és energiát szánni.

 • a vezetői teljesítmény értékelése, az ennek való téradás igényként jelenik meg a sok bírálat mögött. A vezetői működésről szóló válaszok egyértelműen fókuszba állítják a vezetőket és megjelenítik azt a munkatársi igényt, hogy támogatást, iránymutatást biztosítsanak a vezetők.

 • a munkatársak vajon hogyan dolgozzák fel a tapasztalataikat, mennyire ad erre teret egy szervezet, egy munkatársi közeg, egy vezető? És vajon mit tehet ezért a munkatárs?

 • a válaszokból érzékelhető, hogy a quinni kultúratipológia szerint erősen jelen van a kapcsolatvezérelt és a szabályorientált szervezeti kultúra, és jelen van leginkább vágyként a teljesítményalapú, céltudatos működés. Ugyanakkor érdekes, hogy a negyedik pillér, az innováció főként hiányként jelenik meg a leírásokban. Vajon hogyan tud egy szervezet az innovációnak és működése megújulásnak teret adni?

A kérdőív és az elemzés reményeink szerint tudatosítja azt a folyamatot, ami zajlik: a munkaerő vándorlása a múzeumi szférában is élénkül.

Azokat a szervezeteket, akik ennek az irányait befolyásolni szeretnék: együttműködésre hívjuk. Kérjük, hogy a kilépő munkatárs figyelmét hívják fel a kérdőívre.

Az adatgyűjtést folytatjuk. A kérdések válaszopcióit a jelen elemzésben kapott kategóriákhoz igazítottuk azzal, hogy a szabad válaszadás lehetőségét továbbra is meghagytuk. A kérdőív itt érhető el.

Az elemzéssel kapcsolatos visszajelzéseket örömmel fogadjuk: info@muzeumod.hu

A Múzeumi Kilépő elemzésének teljes verzióját a hírlevél-feliratkozás után lehet elérni. Amennyiben szeretne félévente értesülni a kulturális szervezetek fejlesztéséről szóló információkról és lehetőségekről, iratkozzon fel!

A MÚZEUMI KILÉPŐ kérdőívre adott válaszokból született publikációk listája:


“a múzeum is csak egy munkahely.” Múzeumi Kilépő 1.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“Rengeteg túlóra, inspiráló közeg és sok új barátság” Múzeumi Kilépő 2.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“Egy pályakezdőnek esélye sincs egzisztenciát kiépíteni” Múzeumi Kilépő 3.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“a nevetséges fizetések ellenére is szerettem” Múzeumi Kilépő 4.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“Az alkalmazott is ember” Múzeumi Kilépő 5.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“Elfáradtam, talán ki is égtem” Múzeumi Kilépő 6.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“végkielégítéssel távozni” Múzeumi Kilépő 7.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“nem akartam otthagyni” Múzeumi Kilépő 8.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“A múzeum dolgozói ‘ették’ egymást” Múzeumi Kilépő 9.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“a megromlott közösség, és a főnököm” Múzeumi Kilépő 10.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)

“a rendszer csak kihasználja és bedarálja” Múzeumi Kilépő 11.

KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG) - SZERVEZETFEJLESZTÉSI REFLEXIÓ (MÚZEUMOD BLOG)


Szubjektív. 3 tapasztalat a Múzeumi Kilépő sorozatról


“testi tünetek miatt kényszerültem erre” Múzeumi Kilépő 12. - KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG)

“vezetőnek lenni is egy szakma” Múzeumi Kilépő 13. - KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG)

“az én munkám igazából nem annyira fontos” Múzeumi Kilépő 14. - KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG)

“Minden fizetéskor megalázva éreztem magam” Múzeumi Kilépő 15. - KÖZZÉTETT VÁLASZ (OPEN HISTORY BLOG)

A Múzeumi Kilépő elemzésének teljes verzióját a hírlevél-feliratkozás után lehet elérni. Amennyiben szeretne félévente értesülni a kulturális szervezetek fejlesztéséről szóló információkról és lehetőségekről, iratkozzon fel!

MúzeumOD - A KULTURÁLIS SZERVEZETEK LEHETŐSÉGEINEK KIBONTAKOZTATÁSÁÉRT

KAPCSOLAT - info@muzeumod.hu - 06 20 481 61 81